Om Marie

Marie MALMBORG


Marie Malmborg är född 1969 och bor och arbetar i Karlstad. Hon arbetar med en egen teknik där hon blandar måleri och linoleumsnitt.

 

"I min konst rör sig uttrycket mellan välbehag och melankoli. Där finns människan i symbios med naturen, barfota eller sittande på marken, som för att förmedla min tanke om det goda och det viktiga. Deras sysselsättning är ytterst ringa. Kanske ett spel med småsten eller ett stilla kvällsbad. Det gemensamma för många av verken är det obestämda. Orum, otid och operson där publiken kan lägga i sin egen tolkning av bilden. Det kan vara en frusen scen, ett ömt möte, som ett ögonblick fångat ur en dröm. Min konst handlar om att stanna upp!

 

Känslan som jag vill ge uttryck för är en motsats till vårt samhälles skyndsamhet. Men också om att öppna upp för människor att våga släppa på saker och att välja andra val i livet än de förväntade."

 Verdicts from Liljevalchs 2016:

 

" A painter worhty of respect is Marie Malmborg who tirelessly with the colour on the linoleumprint follow a solid painterly tradition. Perhaps it is Gaugain that fascinate Marie, a beloved painter of the 1800th century.

 

In that case, she shoulders the mantle with ackuratess as she grafts in some life-giving oxygen from our and her own 2016. "

 

" En målare värd respekt är Marie Malmborg som oförtrutet med färg på linoleumtryck följer en gedigen målerisk tradition. Måhända är det Gauguin som fascinerat Marie, dvs en älskad 1800-talsmästare. I så fall axlar hon manteln med ackuratess i det att hon ympar in lite livgivande syre från vårt, och sitt, eget 2016"

 

 

Verdicts from Liljevalchs 2015:

 

"A painting bears witness to historical roots Marie Malmborgs Le Petit Dejeuner. In the spotlight four figures serenely resting in God's nature. Beautiful color and shape, lyrically dissolved, but also distinct. The sum of all: a really nice painting itself also can be seen as a dear greeting to one of modernism fathers Gauguin "

 

" En målning som vittnar om historisk förankring är Marie Malmborgs Le Petit Dejeuner. I blickfånget fyra gestalter rofyllt vilande i Guds fria natur. Vackert i färg och form, lyriskt upplöst, men också distinkt. Summan av allt: en riktigt fin målning som i sig också kan ses som en kär hälsning till en av modernismens fäder: Gauguin"